Styrelseakademiens medlemstidning nr 2 2014 skriver om min bok och Carnegie-härvan.

SöderbergPartners_3web

Tags

Comments are closed