Kategorier
Boken om Carnegie

”Carnegie styrdes av gränslösa män utan självinsikt”

Styrelseakademiens medlemstidning nr 2 2014 skriver om min bok och Carnegie-härvan.

SöderbergPartners_3web